153/2010 – Λήψη απόφασης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της απόφασης Εφετείου 7246/2009 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Κάλχου & Ποσειδώνος Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων

153/2010 – Λήψη απόφασης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της απόφασης Εφετείου 7246/2009 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Κάλχου & Ποσειδώνος Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων

Λήψη απόφασης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της απόφασης Εφετείου 7246/2009 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Κάλχου & Ποσειδώνος  Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων

ads1532010.pdfa

Τελευταία Νέα