042/2017 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή : ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2017»

042/2017 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή : ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2017»