Περιβάλλον

image

Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά σύγχρονη πόλη δε σταματά ποτέ.
Στόχος μας  είναι η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Με διαρκείς καθημερινές  προσπάθειες και παρεμβάσεις προστατεύουμε  το περιβάλλον :

 • Συντήρηση, ανάπτυξη και επέκταση πρασίνου.
 • Αποκομιδή  οικιακών  απορριμμάτων  με  9  προγράμματα  επί  6  ημέρες  την εβδομάδα από 1.962 κάδους. 
 • Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων – κλαδιών – επίπλων – στρωμάτων.
 • Αποκομιδή  κάδων  ανακύκλωσης  (χαρτί  –  γυαλί  –  αλουμίνιο)  με  3  προγράμματα ημερησίως επί 6 ημέρες την εβδομάδα. Για την αποκομιδή των ανακυκλούμενων υλικών  χρησιμοποιούμε  997  κάδους. 
 • Συλλογή  ανακυκλούμενων  συσκευών  απόβλητα  ηλεκτρονικού  –  ηλεκτρικού εξοπλισμού.
 • Ημερήσιο πλύσιμο κάδων με ένα πλυντήριο. Καθημερινώς πλένονται περίπου 220 κάδοι.
 • Οδοκαθαρισμό  με  μηχανοκίνητα  σάρωθρα  και  οδοκαθαριστές.  Καθημερινώς υλοποιούμε  3  προγράμματα  καθαρισμού  οδών  με  τα  μηχανοκίνητα  σάρωθρα  (2 πρωί – 1 βράδυ).
 • Καθαρισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με 2 έως 4 μηχανοκίνητα μικρά σάρωθρα χωρητικότητας 500 λίτρων.
 • Καθαρισμό Λαϊκών Αγορών
 • Αποκομιδή  άχρηστων  αντικειμένων,  ανακυκλώσιμων  υλικών.
 • Επίσης καθημερινώς καθαρίζεται η πόλη από αφίσες και διαφημιστικό υλικό.
 • Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Διαχείριση Υδάτινων πόρων
 • Καταπολέμηση κουνουπιών
 • Έκδοση αδειών χρήσης νερού για τις Δημοτικές γεωτρήσεις και πηγάδια.
 • Καταγραφή πηγαδιών  και χορήγηση  άδειας χρήσης νερού σε ιδιώτες.
 • Κοπή δέντρων σε κοινοχρήστους χώρους.
  

Με δράσεις όπως την δημιουργία ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχου της κατανάλωσης νερού, συμμετοχής του Δήμου σε παγκόσμιες και τοπικές δράσεις για το περιβάλλον όπως η «Ώρα της Γης», «Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος», η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δημαρχών για την Κλιματική Αλλαγή. Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με φορείς περιβαλλοντικών δράσεων, οι συνεχείς δενδροφυτεύσεις, αλλά και η διαχρονική και δυναμική παρουσία μας στον αγώνα για την διάσωση και διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην περιβαλλοντική εξυγίανσή της Πόλης μας από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου.

Οι προσπάθειες μας όμως δεν σταματούν εδώ.
Προχωρήσαμε  στη σύνταξη σύγχρονου Κανονισμού Περιβάλλοντος και Κοινοχρήστων χώρων, στην εφαρμογή  ολοκληρωμένου  προγράμματος  απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων, στην σύνταξη μελετών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, στην συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, στην δημιουργία ειδικών χώρων αφισοκόλλησης και στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Μια προσπάθεια όπως αυτή με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες.
Μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, αν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα αποθέτουμε στους μπλε κάδους, βοηθάμε όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων. Επίσης, απορρίπτοντας τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους, βελτιώνουμε την εικόνα και την καθαριότητα της πόλης μας.  

 

 

Συμμετέχουμε:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΗλ.: 213.2030.203-213.2030.212  fax: 210.2691.801
Διεύθυνση: ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 213.2030.203, 213.2030.212

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
213.2030.208