02/08/2011 Δημόσια Διαβούλευση για το Έργο “ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ”

02/08/2011 Δημόσια Διαβούλευση για το Έργο “ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ”

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του Έργου “ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ” (Κωδικός ΟΠΣ : 327630), η οποία είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης” του Ε.Π. “Αττική”.

 

Σκοπός του Έργου είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και κατ’ επέκταση τη μείωση δαπανών και την παρακολούθηση των εσόδων στο δήμο Ιλίου. Στα πλαίσια του Έργου θα ακολουθηθούν τεχνολογικές και λειτουργικές πρακτικές που μειώνουν το κόστος λειτουργίας και βελτιώνουν την απόδοση και τη ποιότητα των υπηρεσιών και θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές του δήμου όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υποστήριξη του ΕΠ ΚτΠ (διαδικτυακή πύλη, χάρτες GIS).
 
Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους με τον Δήμο και με βάση τη διοικητική αναδιάρθρωση του από τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, που θα δημιουργηθούν είναι:
  1. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών (enotification, etendering, esourcing)
  2. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών
  3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων με πολυκαναλικό τρόπο
  4. Υπηρεσίες πληρωμής προστίμων και δημοτικών τελών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών
  5. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης πόρων από τους δημότες στην βάση ολοκληρωμένου γεωγραφικού οδηγού του Δήμου.
  6. Υπηρεσίες ορθολογικής διαχείρισης και συντήρησης υποδομών δημόσιας χρήσης και λοιπών πόρων του δήμου (asset και facilities management).
     
Στόχος του έργου

Το έργο σκοπεύει να βελτιώσει την εικόνα του δήμου τόσο στις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται (βελτίωση των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών, έλεγχος δαπανών και χρεών του δήμου, κλπ) όσο και στους δημότες του (διαφανείς διαδικασίες διαπεραίωσης αιτημάτων πολιτών, παρακολούθηση από τον πολίτη της πορείας των αιτημάτων του, βέλτιστη διαχείριση πόρων του δήμου, εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του πολίτη, παρακολούθηση έργων, συντονισμός υποδομής, κεντρικός έλεγχος, διαλειτουργικότητα).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 265.455,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: από 02/08/2011 έως και 31/08/2011

Χρονική διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Βασίλειος Γκιάστας – Τμήμα Πληροφορικής & Μηχανοργάνωσης

Τηλ: 213.2030142 – Fax: 210. 2691864

e-mail: v.giastas[at]ilion.gr

<!–