12/03/2015 Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Ιλίου

12/03/2015 Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Ιλίου

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα 12.03.2015 το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019, το οποίο εγκρίθηκε με την 081/05.03.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019 προσδιορίζει το διεκδικητικό πλαίσιο για τα μείζονα προβλήματα της πόλης και συνδυάζει το ρεαλισμό με το όραμα.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο και με στόχο να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι προτεραιότητες και οι δράσεις του Δήμου Ιλίου, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων, προκειμένου να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Το ερωτηματολόγιο για τη δημόσια διαβούλευση διατίθεται:

       1.   Σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία :

  • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ (Ισόγειο), Κάλχου 48 – 50
  • ΚΕΠ ΙΛΙΟΥ,  Αίαντος και Χρυσηίδος
  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (2ος όροφος), Αγ.Φανουρίου 99
  • Β΄ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ (Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ), Καπετάν Βέρρα & Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας
  • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΛΙΟΥ
  • Κ.Α.Π.Η. ΙΛΙΟΥ
 
       2.   Σε ηλεκτρονική μορφή όπου μπορείτε να το κατεβάσετε (download) από στον παρακάτω σύνδεσμο:

             /wp-content/uploads/FILESYSTEM/87773/documents/15778/questionnaire.doca
 

Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε :
  • Να το παραδώσετε στα ανωτέρω σημεία διάθεσής του
  • Να το αποστείλετε:
– Είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 210 26 91 865
– Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο diavoulefsi@ilion.gra με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»
 
       3.   Σε ηλεκτρονική υποβολή μέσω ειδικής φόρμας που θα βρείτε παρακάτω σύνδεσμο:
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα με την κυρία Βασιλική Ζαννίκου στο 213 20 30 149.

<!–