17/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/02/2020

17/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/02/2020

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την λύση της συνεδρίασης στις 13.02.2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη για την λήψη απόφασης των θεμάτων όπως αυτά αναφέρονται και αναλύονται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Εισήγηση για την προσθήκη κλάδων / ειδικοτήτων στο άρθρο 5 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίουa
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  του Δήμου Ιλίου έτους 2020a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
3. Έγκριση αποζημίωσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΠΑΠΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ με ΚΑ 010320 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2210 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμαa
4. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος 26,82 τ.μ. καταργημένου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία (10) ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑ που βρίσκεται επί της οδού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ – Ο.Τ. 586 – 588 –  περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ βάσει της 4/2014 Πράξης Αναλογισμούa
5. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
6. Συγκρότηση επιτροπής της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παρακολούθηση και παραλαβή της «Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου»a
7. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
8. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτωνa
9. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας ημιφορτηγώaν
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
10. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικήςa
11. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa
 
ΣΤ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
12. Λήψη απόφασης για την αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ του Σωματείου «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»a
 
Ζ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
13. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2020a
 
Η. ΓΕΝΙΚΑ

 
14. Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςa
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–