31 Δεκεμβρίου, 2012

31 Δεκεμβρίου, 2012

31/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/01/2013 (Ειδική) a

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6.1.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή: Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ […]

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 365.508,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος των Κ.Α. 10.6481.0002, 10.6481.0003, 10.6481.0004, 10.6481.0006 και 10.6481.0007 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0202013.pdf