19 Οκτωβρίου, 2020

19 Οκτωβρίου, 2020

131/2020 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας ii) για την καταβολή των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης a

ADS1312020