28/07/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (K.H.Φ.Η.) ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

28/07/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (K.H.Φ.Η.) ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο Ιλίου