405/2020 – Έγκριση πρακτικού σε ορθή επανάληψη της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» – ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕKΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ

405/2020 – Έγκριση πρακτικού σε ορθή επανάληψη της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» – ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕKΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ

Τελευταία Νέα