431/2020 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της 2/2015 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομίας και της 964/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2057Α επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

431/2020 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της 2/2015 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομίας και της 964/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2057Α επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Τελευταία Νέα

431/2020 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της 2/2015 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομίας και της 964/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2057Α επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ