280/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφώνκαι καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για τις «Έκτακτες κατεδαφίσεις –διανοίξειςκαι καθαρισμός σε διάφορα σημεία του Δήμου».

280/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφώνκαι καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για τις «Έκτακτες κατεδαφίσεις –διανοίξειςκαι καθαρισμός σε διάφορα σημεία του Δήμου».