281/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγησηανάθεσης που αφορά «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».

281/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγησηανάθεσης που αφορά «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».