290/2011 – Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «BIEM AUSTRIA OIL Α.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών».

290/2011 – Εξέταση εισηγητικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή «BIEM AUSTRIA OIL Α.Ε.» που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών».