291/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών».

291/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών».

Τελευταία Νέα