282/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης πουαφορά «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».

282/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης πουαφορά «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».