275/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την «Υπηρεσία τηλεφωνικής ανάγνωσης ιστοσελίδων (Calling Web)».

275/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την «Υπηρεσία τηλεφωνικής ανάγνωσης ιστοσελίδων (Calling Web)».

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την «Υπηρεσία τηλεφωνικής ανάγνωσης ιστοσελίδων (Calling Web)».

AOE2752011.pdfa