046/2024 – Διόρθωση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μεταβίβαση προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με Μαργαρίτας Θάνου

046/2024 – Διόρθωση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μεταβίβαση προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με Μαργαρίτας Θάνου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a