009/2024 – απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης παγίας προκαταβολής από Σεπτέμβριο 2023 έως και Δεκέμβριο 2023

009/2024 – απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης παγίας προκαταβολής από Σεπτέμβριο 2023 έως και Δεκέμβριο 2023