022/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης για την «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος & Ανδρέα Παπανδρέου»

022/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης για την «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος & Ανδρέα Παπανδρέου»