105/2024 – λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ