156/2024 – έγκριση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & τρόπου εκτέλεσης του προγράμματος, «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου»

156/2024 – έγκριση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & τρόπου εκτέλεσης του προγράμματος, «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου»