213/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 985/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη φιλοξενίας κτηνιατρικής ομάδας