226/2024 – έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο)