006/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024

006/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a