023/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023