040/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Θηβών & Ναπ. Ζέρβα 2, στο Ο.Τ. 1174 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ του Δήμου Ιλίου

040/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Θηβών & Ναπ. Ζέρβα 2, στο Ο.Τ. 1174 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ του Δήμου Ιλίου

040/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Θηβών & Ναπ. Ζέρβα 2, στο Ο.Τ. 1174 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ του Δήμου Ιλίου