080/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσης που αφορά την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»