103/2023 – Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της παρόδου της οδού Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δ. Ιλίου περιοχής Αγ. Φανουρίου

103/2023 – Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της παρόδου της οδού Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δ. Ιλίου περιοχής Αγ. Φανουρίου

103/2023 – Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της παρόδου της οδού Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δ. Ιλίου περιοχής Αγ. Φανουρίου