105/2023 – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ