108/2023 – Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα πάσχοντα από ψυχιατρικές διαταραχές, αυτισμό και συναφείς διαταραχές

108/2023 – Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα πάσχοντα από ψυχιατρικές διαταραχές, αυτισμό και συναφείς διαταραχές