109/2023 – Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας σε όφελος πασχόντων από ψυχιατρικές και γενικότερες ψυχικές διαταραχές

109/2023 – Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας σε όφελος πασχόντων από ψυχιατρικές και γενικότερες ψυχικές διαταραχές