110/2022 – Λήψη απόφασης για παράταση στο χρόνο απόδοσης των επιχορηγήσεων Αθλητικών Σωματείων & Πολιτιστικών Συλλόγων

110/2022 – Λήψη απόφασης για παράταση στο χρόνο απόδοσης των επιχορηγήσεων Αθλητικών Σωματείων & Πολιτιστικών Συλλόγων