110/2023 – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορη οικογένεια του Δήμου Ιλίου

110/2023 – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορη οικογένεια του Δήμου Ιλίου