113/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, έτους 2023