114/2023 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

114/2023 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής