117/2024 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 04.06.2024 πρακτικά συνεδρίασης

117/2024 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 04.06.2024 πρακτικά συνεδρίασης