116/2024 – Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων και λογαριασμών όψεων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιλίου

116/2024 – Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων και λογαριασμών όψεων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιλίου