119/2024 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 050/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων επί των οδών Κίρκης & Διονυσίου – Ο.Τ. 473 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

119/2024 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 050/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων επί των οδών Κίρκης & Διονυσίου – Ο.Τ. 473 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)