124/2023 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

124/2023 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους