143/2023 – Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 – Καθορισμός άδειας οδήγησης κατηγορίας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (υπ’ αριθμ. 019/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

143/2023 – Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 – Καθορισμός άδειας οδήγησης κατηγορίας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (υπ’ αριθμ. 019/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

143/2023 – Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 – Καθορισμός άδειας οδήγησης κατηγορίας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (υπ’ αριθμ. 019/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)