002/2023 – λήψη απόφασης για τη μετακίνηση του πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο Ιλίου