003/2023 – χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης παιδοτόπου επί της Λ. Δημοκρατίας 67Α στο Ίλιον