003/2022 – λήψη απόφαση για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 74732/13.10.2021 αίτησης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου, σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 137 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050574219001

003/2022 – λήψη απόφαση για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 74732/13.10.2021 αίτησης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου, σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 137 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050574219001

003/2022 – λήψη απόφαση για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 74732/13.10.2021 αίτησης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου, σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 137 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050574219001