004/2023 – λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης «Καθορισμός προτεραιότητας της οδού Σουλίου έναντι της οδού Δεσποτικού»