006/2022 – λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος

006/2022 – λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος