006/2022 – λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος

006/2022 – λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a