009/2022 – λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΣΕΒΑ μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ του Δήμου Ιλίου

009/2022 – λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΣΕΒΑ μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ του Δήμου Ιλίου

009/2022 – λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΣΕΒΑ μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ του Δήμου Ιλίου