010/2022 – λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας