011/2022 – άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 1182Α, 1188Α, 1253Γ, 1253β και 1176α, σε εκτέλεση της με αρ. 6094/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Τριμελές)

011/2022 – άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 1182Α, 1188Α, 1253Γ, 1253β και 1176α, σε εκτέλεση της με αρ. 6094/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Τριμελές)