018/2023 – χορήγηση πρόεγκρισης ίδρυσης παιδότοπου επί της οδού ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 57 στο Ίλιον

018/2023 – χορήγηση πρόεγκρισης ίδρυσης παιδότοπου επί της οδού ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 57 στο Ίλιον